Fremtidens økonomi krever arbeidstakere som kan lære på nettet

Truls Paulsen | 29 Mar 2018 | 123
Læreren og klasserommet står sterkt i Norge. Både skoler og universiteter har organisert sin virksomhet rundt denne pedagogiske modellen. Det er faktisk tverrpolitisk enighet om at klasseromspedagogikken skal herske i Norge. Og det ser ganske likt ut i næringslivet. Arbeidstakere tas ut av produksjon og sendes på kurs. De største virksomhetene har også egne skoler. Med klasserom og det hele. Dette koster penger. My penger. Og det er da logisk å tenk at dette gjøres fordi klasseromsundervisning er eneste alternativ, eller at klasseromspedagogikken gir mye bedre resultater enn alternative pedagogiske metoder. Som for eksempel fjernundervisning.

Fjernundervisning er betegnelse på alle pedagogiske metoder hvor læreren ikke befinner seg i samme rom som eleven. Og fjernundervisning begynte lenge før internett var oppfunnet; brevkurs, radiokurs og skolefjernsyn er kjente eksempler. Det interessant er at man nå har mer en femti år med forskning som viser at fjernundervisning gir samme læringsutbytte som klasseromsundervisning. Dette funnet er så robust at det har fått sitt eget navn «the no significant difference». Likevel fortsetter klasseromsundervisningen nesten som før. Men ting er i endring.

Telenor krever nå at ansatte bruker minst 40 timer i året på å lære seg noe nytt. Og mye av den opplæring skal skje gjennom digitale kurs levert på de ansattes datamaskiner og smarttelefoner. «Alle vår ansatte må ta et ansvar for å bli relevante», sier Telenors HR-direktør Cecilie Blydt Heuch. Og akkurat det er det er det nok flere enn Telenor-ansatte som bør gjøre.

En analyse av LinkedIn sine CV-data viser en klar trend i at folk oftere skifter jobb. Slik det ser ut nå må de unge som entrer arbeidsmarkedet i Norge regne med å ha tolv forskjellige jobber før de kan pensjonere seg. Det vil kreve betydelig med opplæring. Og den opplæringen kommer til å bli levert digitalt, fordi det er billigere en klasseromsundervisning og minst like bra. Fremtiden vil derfor kreve en arbeidsstokk som bedriver selvstyrt livslang læring via digitale opplæringstilbud. Morgen dagens vinner i arbeidsmarkedet er derfor de som har lært seg å lære på nettet.