Nå blir det «Netflix» for kurs! Vi lanserer 30 kurs på ny plattform i september. Følg med!

Levende presentasjoner vil ikke dø

Truls Paulsen | 30 Sep 2018 | 123
Levende presentasjoner – en person som snakker til et lyttende publikum – er et format som har vært med oss siden Aristoteles begynte å undervise i retorikk. Formatet har overlevd en serie potensielt ødeleggende innovasjoner: trykkekunsten, film, radio, tv, video og Internett. På skoler og universiteter er fortsatt forelesningen et sentralt pedagogisk verktøy, og i arbeidslivet går toppledere på scenen for å motivere sine medarbeidere til innsats. Gjennom skolegang og arbeidsliv har vel de fleste av oss også blitt eksponert for et betydelig antall dårlige presentasjoner. Likevel samles vi fortsatt i mer eller mindre fasjonable lokaler for å høre på et annet menneske snakke.

Et godt eksempel på dette får du den 23 oktober. Da kommer Jordan Petersen til et fullsatt Oslo Konserthus. Der skal han snakke om selvhjelpsboken sin: «12 regler for livet. En motgift mot kaos». Petersen er kanskje nettets største akademiske kjendis med nesten 64 millioner visninger på YouTube. Foredraget han skal holde i Oslo kan du allerede se på YouTube. Så hvorfor betaler mange 1560 kr for å se Jordan Petersen spasere frem og tilbake på scenen mens han forteller hva som står i en bok du kan kjøpe for 120 kr på Amazon?

Jeg tror svaret er forsikring. Når vi søker kunnskap fra andre har vi behov for å forsikre oss om tre ting.

Først ønsker vi å forsikre oss om at den vi lærer av er kompetent. Og for å vurdere det stoler vi mer på levende presentasjoner enn tekster. Vi vet at bak en kompetent tekst kan det finnes en inkompetent forfatter. Det er derfor du må forsvare din doktorgradsavhandling muntlig. Det er også grunnen til at VGS-elever har dødsangst for muntlig eksamen. Tanken på å bli avkledd og avslørt som inkompetent foran andre mennesker er fryktinngytende. Vi kan alle relatere oss til denne angsten. Ubevist forstår vi den sosiale risikoen som oppstår når en person går på scenen. Vi kjenner det i magen. Derfor er levende presentasjoner et så sterkt bevis på kompetanse. Når vi med egne øyne ser en person som presenterer uanstrengt uten manus, for deretter å håndtere vanskelig spørsmål fra publikum, blir vi automatisk overbevist om at dette er en kompetent person.

Det andre vi trenger å forsikre oss om er at personen vi lærer av er autentisk, at det finnes ekte engasjement og følelser bak budskapet. Og igjen stoler vi mer på levende presentasjoner enn tekst. En toppleder som i en e-post skriver at hun er veldig lei seg for at virksomheten er tvunget til å nedbemanne, blir ikke automatisk trodd. Står hun derimot på scenen i et allmøte og viser med kropp og stemme at hun er veldig lei seg, så vil mange bli overbevist om at det er sant. Her vil jeg føye til at hvis vi har den minste mistanke om at en person «faker følelser» så mister vi all tillitt til vedkommende. Uansett hvor kompetent personen er.

Det tredje vi ønsker å forsikre oss om er at vår egen tolkning av en persons kompetanse og autentisitet er riktig. Der er levende presentasjoner uovertrufne. Når du sitter sammen med andre får du en kollektiv kvalitetssikring av din vurdering av personen som står på scenen. Hvis du vurderer personen til å være kompetent og autentisk og alle andre rundt deg gjør det samme vil du føle deg trygg på din vurdering. Er det forskjell mellom din vurdering og flertallet, vil du søke etter en forklaring ved å spørre andre etter at presentasjonen er over. Det er derfor mange fra publikum ofte blir stående og prate sammen etterpå.

Jeg tror disse tre dype psykologiske behovene er grunnen til at levende presentasjoner fortsatt har en viktig funksjon i kommunikasjon og kunnskapsformidling. Dagens medieteknologi er ingen trussel. Tvert i mot, massedistribusjon av «Fake News» og «Life Hacks» fra selvutnevnte eksperter øker faktisk behovet for enkel og transparent kommunikasjon: en person som snakker til et lyttende publikum.

Jordan Petersen er psykolog og forstår dette. Derfor snakker han uten manus. Og kroppsspråk og stemmebruk kommuniserer dypt engasjement. Du kan være uenig med han. Men du tviler aldri på at han er kompetent og autentisk.

Vi kan ikke alle bli like suksessfulle som Jordan Petersen, men vi kan alle forbedre våre presentasjonsferdigheter. For presentasjoner som overbeviser og skaper tillit er et resultat av ferdigheter som kan trenes opp. Og skal du investere i deg selv så gir presentasjonsferdigheter bra avkastning. De som utvikler sterke presentasjonsferdigheter gjør det bedre på skolen, sikrer seg bedre jobber, og stiger oftere opp til høyeste ledernivå i bedrifter og organisasjoner.