Nøkkelen til livslang suksess er livslang læring.

Truls Paulsen | 29 Apr 2018 | 123
Nøkkelen til suksess i industriøkonomien var å arbeide hardt. Nøkkelen til suksess i kunnskapsøkonomien er å lære fort. Hele livet.

Effekten av automatisering har for alvor begynt å forme den globale økonomien. Arbeidstakere på bunnen av den økonomiske stigen blir presset mer og betalt mindre, mens de som er på toppen har flere muligheter og blir betalt mer enn noen gang.

Dette skjer ikke fordi det mangler jobber. Tvert i mot, det er stor mangel på arbeidskraft med riktig kunnskap og ferdigheter til å besette jobbene. Norge er ikke noe unntak. Teknologibransjen har allerede ropt varsku med en rapport som viser at nær halvparten av nordmenn over 55 år opplever at deres digitale ferdigheter er utilstrekkelige i jobbene de innehar.

Spørsmålet alle bør stille seg i dag er; hvordan lærer jeg meg den riktige kunnskapen og skaper verdi av den? De fem punktene under kan tjene som rammeverk for å begynne å lete etter et svar.

1. Identifiser verdifull kunnskap på riktig tidspunkt. Verdien av kunnskap er dynamisk. Den endres som en funksjon av hvor verdifull den blir vurdert av andre og hvor sjelden den er. Når nye teknologier endrer bransjer blir det ofte et underskudd på arbeidskraft med nødvending kunnskap. Dette skaper potensialet for høy kompensasjon.

2. Lær den nye kunnskapen raskt. Mulighetsvinduer er forbigående av natur. Du må utnytte dem når du ser de er åpne. Det krever at du er i stand til å lære nye ferdigheter raskt. Mange blir fristet til å starte høyt oppe i læringstrappa i den tro at de da raskere når sine læringsmål. Det er feil. Du lærer raskest når du starter læringen på et punkt hvor du kan bygge på kunnskap du allerede har, for så å bevege deg oppover i læringstrappen.

3. Kommuniser verdien av din kunnskap og ferdigheter til andre. Personer med samme kunnskap og ferdigheter klarer å få vidt forskjellig betaling avhengig av hvor flink de er til å kommunisere og overbevise andre. Mange bruker år på å lære seg tekniske ferdigheter, men investerer ingen tid i å lære seg hvordan de selger seg selv.

4. Omsett kunnskap i penger og resultater. Det er mange måter å transformere kunnskap til verdier i ditt liv. Du kan for eksempel få en bedre betalt jobb, en forfremmelse, utvikle en lønnsom forretning, selge din kunnskap som konsulent eller bygge deg et omdømme som tankeleder for et fagfelt.

5. Invester i de læringsaktivitetene som gir best avkastning. Hver og en som ønsker å lykkes i kunnskapsøkonomien må finne den riktige porteføljen av bøker, nettkurs og klasseromskurs for å oppnå sine mål innenfor sitt budsjett. For å finne den rette porteføljen må du tenke som en investor: hvordan skal jeg bruke min tid og min penger for å lære mest mulig? I dag er svaret svært ofte at man lærer mest, billigst og raskest ved å lese bøker i kombinasjon med nettbaserte kurs.