Nå blir det «Netflix» for kurs! Vi lanserer 30 kurs på ny plattform i september. Følg med!

Tekst er flammen i din virksomhet

Truls Paulsen | 15 May 2018 | 123
Kan du drive din virksomhet uten kontrakter, rapporter eller tilbudsdokumenter? Eller kan du selge dine varer og tjenester uten et skrevet ord? Nei, det er faktisk ikke mulig eller lovlig. Å skrive tekster er derfor en nødvendig og viktig aktivitet i enhver virksomhet. Og det er et arbeid som utføres av mange flere enn advokater og kommunikasjonsmedarbeidere.

De fleste arbeidstakere skriver en tekst i løpet av dagen – en e-post, en SMS eller et dokument. Og hensikten med teksten er som regel å påvirke andre, en kollega, en kunde eller en konkurrent. Men selv om vi alle skriver i jobben, er det få av oss som bevisst prøver å bli bedre til å skrive. Bestått i norsk skriftlig kjennes ut til å holde. Og ja, på VGS lærte du rettskriving, å analysere dikt og å argumentere for en sak. Men du lærte ikke å skrive for å påvirke andre.
Du lærte ikke å skrive så det selger.

Videocation er derfor stolt over å lansere kurset «Skriv så det selger!» i samarbeid med Norges eneste tekstdoktor, Christine Calvert. Kurset fyller et tomrom som etterlates av andre språkfolk som føler seg litt hevet over salg: journalister, forfattere og norsklærere. Men vi er alle selgere i våre liv. Vi prøver å selge inn en prosjektidé til sjefen, overbevise barna om at fisk faktisk er godt eller få naboen til å akseptere at bjørka som tar sola klokka tre må hugges ned.

Og uansett hva du skal selge, hjelper det å beherske de språklige virkemidlene som beviselig påvirker folk. Ta for eksempel rim. Rim påvirket utfallet av rettsaken mot O.J. Simpson, som var anklaget for dobbeltdrap. Hans advokat, Cochran, bygde sitt forsvar på at hanskene som ble bruk under drapet ikke passet på hånda til Simpson. I sin avsluttende tale til juryen sa han: «If it doesn’t fit, you must acquit.» Simpson ble frikjent.

Hva er det som foregår her? Jo, hjernen prosesserer setninger med rim raskere og oppfatter ubevisst at disse setningene er mer sanne enn setninger uten rim.

I en studie fra 2000 presenterte to forskere fra Lafayett College en serie med aforismer til en gruppe forsøkspersoner. De originale aforismene var med rim. Til sammenligning hadde de laget en variant uten rim, slik det er vist nedenfor.

ORIGINAL VERSJON MED RIM MODIFISERT VERSJON UTEN RIM
Woes unite foes. Woes unite enemies.
What sobriety conceals, alcohol reveals. What sobriety conceals, alcohol unmasks.
Life is mostly strife. Life is mostly struggle.
Caution and measure will win you treasure. Caution and measure will win you riches.

Deltakeren vurderte aforismene med rim til å være en mye mer presis beskrivelse av menneskelig atferd enn de uten rim, selv om de sier det samme.

Men så kommer det mest interessante: Når deltakerne etterpå ble spurt «tror du aforismer med rim gir en mer presis beskrivelse av menneskelig atferd?», svarte neste alle nei. Den første vurderingen ble altså gjort ubevisst. Og det er derfor rim har slik påvirkningskraft når det brukes på riktig sted i en tekst.

Lyst til å lære mer om hvordan språklige virkemidler kan brukes til å påvirke leseren? Da kan det være at «Skriv så det selger!» er rett kurs for deg.